Družstvo Soutěže Rekordy
  Hlavní menu
Hlavní stránka Kontakt Historie Nabízíme Diskuze Ke stažení Tréninkový rozpis Fotky
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Odkazy
OBEC HORNÍ KAMENICE ZÁPADOČESKÁ LIGA X-FLAME FIRESPORT ČESKÝ HASIČ BĚŽECKÉ TRETRY POŽÁRNÍ SPORT
  Návštěvnost

  Administrace
Vstup
Výstrahy a Vyhazovy
Historie SDH Horní Kamenice

Historie hasičského sboru v Horní Kamenici (založen r. 1921) Hasičský sbor v Horní Kamenici byl založen v těžké době po první světové válce v roce 1921. Jeho zakládajícími členy byli: Babka Josef Smazal Jan (čp.8) Červený Václav Smazal Jan (čp.12) Drahoš Antonín Steinbach Matěj Herian Václav Steinbach Josef Holub Václav Šiman Václav Kaigl Jakub Šiman Jan Kreysa Václav Šiman Josef Lorenc Václav Taubenhansl Václav Lukáš Jakub Veber Václav Majer Josef Vrána Václav Nechutný Josef Vrána Jiří Pilný Karel Volena Jan Pitter Ondřej Raška Jan Straka Jan

Všem výše uvedeným 27 zakládajícím členům patří naše poděkování a obdiv. S ohledem na rok založení a na délku lidského života je pochopitelné, že z těchto zakládajících členů není dnes již nikdo mezi námi. Poslední ze zakládajících členů Smazal Jan (čp.8) a Volena Jan zemřeli v 80. Létech. Začátky sboru nebyly lehké, neboť v této poválečné době se jen velmi těžko sháněly finanční prostředky. Proto sbor pořádal taneční zábavy, hrál divadla a za získané prostředky kupoval postupně výzbroj a výstroj. V roce 1923 byla zakoupena první ruční stříkačka, která tehdy stála 2 600 Kč. Současně byla postavena hasičská zbrojnice a to firmou Jan Roučka ze Staňkova. Stavba tehdy stála celkem 12 500 Kč a hodně hodin odpracovali členové sboru zdarma.

V roce 1924 se konala slavnost při příležitosti předání stříkačky. Horní Kamenice patřila do staňkovské župy, která tehdy čítala celkem 12 sborů hasičských.

V roce 1925 byla založena pohřební pokladna sboru, do které se přihlásilo již 45 členů. Sbor obdržel na věcných podporách v tomto roce 4 000 Kč.

V roce 1926 se konal v Horní Kamenici župní sjezd. Sbor věnoval příspěvky členům staňkovské župy, kteří vyhořeli.

V roce 1927 vykonal župní dozorce, přítel Brychcín, přehlídku sboru v Horní Kamenici.

V roce 1929 navštívil sbor župní vzdělavatel přítel Veselák ze Staňkova a informoval členy o jednání sjezdu v Praze.

V roce 1932 vyhořel domek manželů Herianových čp.63. Zástupci sboru požádali sbory staňkovské župy o poskytnutí příspěvku pro vyhořelého přítele heriana. To byl dle záznamů jediný požár obytného stavení v Horní Kamenici v období mezi 1. A 2. Světovou válkou. Před tím byl zaznamenán velký požár v roce 1904, který vypukl v čp.6 u Rašků a silný vítr přenesl oheň na čp.3 u Šimanů (později u Boušů) a čp.2 u Kreysů (u Bendů).

V roce 1934 byla staňkovská župa rozdělena na čtyři okrsky. Horní Kamenice, Dolní Kamenice, Poděvousy, Hlohová, Hlohovčice a Staňkov –Ves patřili do třetího okrsku. Z Horní Kamenice byli do okrsku ( do jeho výboru) zvoleni Straka Jan, Veber Václav a Vrána Jiří. Sbor obdržel podporu 2 250 Kč.

V roce 1935 vykonal v Horní Kamenici inspekci sboru okrskový náčelník Jakub Fišer z Čermné a shledal zbrojnici i ostatní zařízení v pořádku.

V roce 1936 se zúčastnil Josef Kroy za sbor samaritánského kurzu.

V roce 1937 obdržel sbor na podporách 1 000 Kč.

V roce 1938 byla vyhlášena mobilizace, po které následovalo okleštění republiky o Sudety, ustanovení protektorátu Čechy a Morava. Od roku 1938 do roku 1945 činnost sboru fakticky ustala a obnovila se až po osvobození v kv tnu 1945.

V roce 1946 bylo zakoupeno pro sbor nákladní auto značky FORD ( od Václava Smazala). Na nákup auta přispěl sbor částkou 3 000,- Kč, zbytek poskytla obec a auto bylo postupně opraveno.

V roce 1948 byla pro sbor zakoupena nová motorová stříkačka zn. DKW ( která je dodnes schopná provozu). V této době již nákup výzbroje a výstroje financoval MNV.

V roce 1949 se konala slavnost převzetí hasičského auta. Sbor se dohodl s MNV Horní Kamenice, že toto nákladní auto bude použito v případě těžšího úrazu k dovezení pacienta k lékaři a to zdarma. Tehdy bylo osobní auto na vesnici ještě velkou vzácností.

22.10.1950 se konal hasičský den v sále Matěje Steinbacha v Horní Kamenici.

V roce 1951 byl zhotoven strop v požární zbrojnici a členové byli seznámeni s novým názvem sboru, který nesl název: Místní jednota Československého svazu hasičstva.

V roce 1952 se do sboru přihlásilo 6 žen.

V roce 1953 byli zrušeni přispívající členové sboru a byl stanoven členský příspěvek 20,- Kč. V témže roce byla provedena přístavba zbrojnice.

V roce 1954 byly vydány členům nové legitimace.

V roce 1955 bylo nákladní auto FORD dovezeno na technickou prohlídju do Stoda. V témže roce byl předsedou zvolen Raška Jan st., který vystřídal v této funkci Jana Smazala ( ten byl starostou od roku 1945 do roku 1955).

V roce 1956 potřebovalo hasičské auto nutnou opravu chladiče a novou nádrž na benzin.

V roce 1957 se začal stavět nový dřevěný sušák na hadice. Tuto práci vedl člen sboru Václav Herian.

V roce 1958 byla zlikvidována ruční stříkačka a v roce 1959 bylo pro špatný technický stav při technické prohlídce ve Staňkově vyřazeno hasičské auto FORD. Poplachová siréna byla umístěna na zbrojnici. Sbor zasáhl při likvidaci požáru na poli JZD a části lesa.

V roce 1960 požárnický sbor zasáhl při likvidaci požáru prodejny v sousední Dolní Kamenici.

Oslavy 40 let trvání sboru se konaly v roce 1961. Sbor obdržel čestné uznání okresu a zároveň sbor poděkoval všem svým dosud žijícím zakládajícím členům.

Rok 1962 byl pro sbor velmi úspěšný. Na okrskové slavnosti v Poděvousých získali členové našeho sboru 1.místo, na slavnosti v Kvíčovicích také 1.místo a v okresní soutěži obsadili pěkné 3.místo.

V roce 1964 byla zakoupena nová siréna, kterou jsme umístili na budově sýpky JZD. Od tohoto roku jsou sirény umísťovány zde.

V roce 1966 se opravovala zbrojnice.

V roce 1967 se sbor na návrh velitele a po dohodě s MNV rozhodl požádat o přidělení nové modernější stříkačky. Důvodem byly časté poruchy stříkačky DKW, s touto stříkačkou nebylo možno již při soutěžích uspět, protože pomaleji sála. Žádost byla zaslána na ONV Domažlice.

V roce 1968 byla nová stříkačka PPS 12 zakoupena z prostředků MNV, JZD Horní Kamenice přispělo na její pořízení částkou 8 000,- Kč. Tato stříkačka byla zakoupena přímo u výrobce v SVA Holýšov.

V roce 1970 byla zrušena pohřební pokladna, protože mladí požárníci nepřistupovali.

Oslava 50. Výročí založení sboru se konala v roce 1971. Při této příležitosti se konal také sjezd rodáků. Slavnosti se zúčastnilo 11 sborů převážně z okolí. Při slavnosti byla předána čestná uznání a vyznamenání zakládajícím členům. Nově bylo sestaveno družstvo žáků, vedoucím se stal Václav Fišer.

V roce 1972 jsme zakoupili 10 obleků pro mladé požárníky. Náš sbor úspěšně zasáhl při likvidaci požáru v Holýšově na Výhledech. Od n.p. Sport v Horšovském Týně bylo zakoupeno skříňové nákladní auto Tatra 805. Toto bylo již několik let odstaveno a motor byl rozebrán v bednách. Díky obětavosti našich požárníků, hlavně Jaroslava Kroye, Václava Valeše, Jaroslava Ježka a Václava Smazala st. a řady dalších bylo auto dáno dohromady a do provozu. Mladí požárníci obsadili v okresní soutěži 2.místo. Byla vybudována nádrž pod mostem, na které požárníci odpracovali hodně hodin.

V roce 1973 byly zakoupeny nové obleky pro dorostence, jejich původní obleky byly předány žákům. Jedenáct požárníků získalo odznak Vzorný požárník III.stupně, jeden požárník získal odznak Vzorný strojník. Nemalým úsilím požárníků byla vybudována nádrž na Peltě.

Roku 1976 byla vybudována velmi pěkná nádrž v Dubech, která zároveň slouží i jako koupaliště. Zde požárníci odpracovali přes 4000 hodin. Na okrskové soutěži získali muži i žáci 1.místo a postoupili do okresního kola, které se konalo v Bukovci. Zde žákyně získaly celkově 2.místo v okrese a muži byli po potížích s rozhodčími klasifikováni na 5.místě. Dne 1. Července 1976 vypukl velký lesní požár ve Výtuni, který likvidovalo celkem 13 požárních sborů včetně našeho, který zejména zajišťoval doplňování vody do cisteren.

V roce 1977 získali muži i žákyně na okrskové soutěži opět 1.místo. Na požární zbrojnici byla udělána nová střecha z vlnitého eternitu, práci prováděli požárníci sami.

V roce 1978 získali čtyři členové odznak Vzorný požárník II.stupně. V okrskové soutěži získali muži 2.místo a družstvo žákyň 1.místo.

V roce 1979 získalo družstvo žákyň ve hře Plamen 1.místo. V tomto roce bylo započato se svařováním konstrukce nového sušáku hadic.

V roce 1980 obsadilo družstvo mužů 1.místo v okrskové soutěži a v okresní soutěži v Újezdě byli celkově čtvrtí. Družstvo mužů se zúčastnilo oslav 100 let založení sboru ve Staňkově, ale bez výrazného úspěchu. Od roku 1921 do roku 1980 byl požární sbor H.Kamenice součástí okrsku ( dříve župy) Staňkov. Od roku 1981 byl v rámci delimitace a vytvoření spádových obcí přeřazen do okrsku Holýšov. Okrsek Holýšov tvoří požární sbory: Holýšov, Dolní Kamenice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Všekary, Štichov, Bukovec, Černovice a Neměnice.

V roce 1981 se konala oslava 60.výročí od založení sboru v Horní Kamenici. V pátek 12.června se konala slavnostní schůze za účasti zástupců MěNV Holýšov a požární inspekce v Domažlicích (kpt.Jindřich). Druhý den se konala soutěž požárních sborů, které se zúčastnilo celkem 16 družstev, což je největší počet účastníků v Horní Kamenici při podobné akci. Konal se průvod obcí, po celé odpoledne vyhrávala při soutěži hudba a večer se konala taneční zábava. Celkově to byla velmi zdařilá akce. Družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Holýšově, ale příliš neuspělo.

V roce 1982 se podařilo dokončit sušák na pozemku naproti požární zbrojnici. Na výroční členské schůzi bylo konstatováno, že v posledních 2-3.letech družstvo mužů již nedosahuje tak dobrých výsledků jako v letech 1972 – 1980. Je to způsobeno jednak tím, že v okrsku Holýšov je vlivem závodního družstva Liaz Holýšov úroveň podstatně vyšší než v okrsku Staňkov a dalším důvodem je skutečnost, že kádr družstva, který byl v minulosti tvořen bývalými dorostenci, se pomalu rozpadá zejména vlivem ženiteb a následného odstěhování. Takto odešli např.: Kolařík Karel, Špirk Maxmilián ml., Nový František ml., Čihák Zbyněk, Ježek Jaroslav ml., Šafránek Vlastimil a další. Rovněž žákovské družstvo už u nás neexistuje pro malý zájem dětí, jejichž počet v obci také klesá.

V roce 1983 ( 22.února) byl uskutečněn požárnický ples v Dolní Kamenici.

V roce 1984 byla zajištěna dobrá požárníků na oslavách 1.máje v Holýšově. V okrskových a jiných soutěžích dosáhlo družstvo mužů střídavých úspěchů. Neslavně skončila zejména soutěž v Poděvousých.

V roce 1985 bylo provedeno a úspěšně zakončeno školení výcvikového roku, které prováděl velitel Raška Jan. Finační situace k 29.3.1985 – na účtu 6 497 Kč, v pokladně 1 221 Kč.

V roce 1986 byla při příležitosti 65.výročí založení požárního sboru v Horní Kamenici konána slavnostní schůze. Požárníci přispívají každoročně na oslavy MDŽ a MDD v obci.

V letech 1987 a 1988 pokračovalo družstvo mužů v pravidelné účasti na okrskových a dalších soutěžích se střídavými úspěchy. Byly pravidelně prováděny výborové schůze, účast na členských schůzích včetně výročních je velkým problémem. Sbor na základě usnesení členských schůzí každému mladému členovi nebo člence, který se ženil nebo která se vdávala, zakoupil a jménem svazu SPO předal svatební dar. Všichni členové, kteří oslavili 50, 60, 70, 75, 80 a 85 let, byli osobně navštíveni a byl jim předán upomínkový dar s ohledem na jejich zásluhy v SPO.

V roce 1990 panuje mnoho nejasností kolem dalšího osudu a existence SPO ( financování, podřízenost ministerstvu a podobně).

V roce 1991 se mění název organizace, místo Svazu požární ochrany ČSSR se nově zavádí název Sbor dobrovolných hasičů. Financování materiálního zabezpečení činnosti sboru přechází na obec Horní Kamenice, která má od roku 1991 opět svoji samosprávu. Při volbách do obecního zastupitelstva byli zvoleni naši čtyři zástupci, kteří by měli hájit naše zájmy v tomto orgánu. Oslavy 70.výročí založení sboru se konali v červenci, 19.července 1991 se konala slavnostní členská schůze za účasti místostarosty ÚV ing. Jana Chlebo. Zasloužilí členové sboru obdrželi medaile Za věrnost, Za zásluhy, diplomy nebo čestná uznání. Druhý den se konala soutěž v požárním útoku za účasti 10 družstev. Pořadí: Střelice, Krchleby, Kvíčovice A, Horní Kamenice, Kvíčovice B, Hlohovčice, Holýšov, Neuměř, Dolní Kamenice a Hlohová. Večer se na parketu na hřišti konala taneční zábava. Hlavním organizátorem těchto oslav byl velitel sboru Jan Raška. Soutěžní družstvo obsadilo na obdobné soutěži (80.výročí založení sboru v Kvíčovicích) také solidní 4.místo. Obecní zastupitelstvo poskytlo SDH prostor na obecním úřadě na uložení cen a diplomů. Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi obcí a SDH. Obec věnovala 2000 Kč na oslavy 70.výročí založení sboru. Tyto peníze byly následně použity k nákupu 2 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a jsou majetkem sboru. Koncem roku byly předány členům nové průkazy.

V roce 1992 uspořádal SDH dvě taneční zábavy na parketu Sokola ( 16.5. a 13.6.). Zasahovali jsme při dvou požárech v okolí obce (31.5. hořel stoh slámy u Krchleb, 20.8. hořel lesní porost na Kamenném vrchu). Na okrskové soutěži bylo družstvo 4., na soutěži ve Staňkově bylo 1. a v Krchlebech 2..

V roce 1993 se konalo námětové cvičení okrsku ve Štichově a SDH se ho úspěšně zúčastnil.

V roce 1994 byly opět velké problémy se složením nového výboru, který se nakonec podařilo dát dohromady, starostou se stal Jan Mařík, velitelem Miroslav Hůla, místostarostou Jan Raška.

V roce 1995 oslavila obec Horní Kamenice 880.výročí založení a v rámci těchto oslav se dne 8.7.1995 konala také okrsková soutěž za účasti 7 družstev ( 1. Holýšov, 2. Horní Kamenice). 15.7.1995 se přes obec přehnala prudká letní bouře s krupobitím a vichřicí, bylo vyvráceno několik stromů a poškozena střecha na sušáku. V říjnu 1995 zemřel náhle dlouholetý velitel sboru Jan Raška, jeho pohřbu se zúčastnilo cca 50 hasičů v uniformách. Došlo k nesrovnalostem mezi starostou obce J. Šídlem a SDH, starosta si ponechal peníze za šrot pro potřeby obce, ačkoliv byly přislíbeny SDH.

Okrsková soutěž se v roce 1996 konala bez naší účasti, nepodařilo se dát dohromady družstvo. Na soutěži ve Štichově obsadilo narychlo sestavené družstvo poslední – 9.místo.

V roce 1997 uspořádal SDH dne 16.3.1997 hasičský bál a 17.5.1997 předpouťovou zábavu. Obě akce byly veřejností hojně navštíveny. Na přelomu roku 1996 a 1997 obecní zastupitelstvo zakoupilo sboru 12 ks nových cvičebních uniforem v hodnotě cca 10 000 Kč,-. Na okrskové soutěži obsadilo navě složené a omlazené družstvo 4.místo. Dne 18.9.1997 bylo provedeno v obci námětové cvičení s cílem prověřit dosah a kvalitu hadic. V roce 1997 jsme získali druhou PPS, kterou původně zakoupila obec od SPPŽV Staňkov a.s. za 5 000,- Kč. Protože obec nesouhlasila a úpravou stříkačky na soutěže, SDH získal od Jana Maříka sponzorský dar ve výši 5000,- Kč a stříkačku má ve svém vlastnictví, s tím že na této stříkačce bude umístěna minimálně pět let reklama Jan Mařík – Klempířství.

V roce 1998 nás potkalo neštěstí – část roku byla uzavřena hospoda a schůzová činnost tím evidentně utrpěla. Soutěžní PPS 12 byla odborně upravena na soutěže nákladem10 000,- Kč, které byly zaplaceny z pokladny SDH. Mladé soutěžní družstvo začalo s pravidelným nácvikem a na okrskové soutěži obsadilo velmi pěkné druhé místo. Dále se zúčastnilo soutěží ( Lisov – 8.místo, Hradec u Stoda – 14.místo, Zbůch – 6.místo). Dne 12.9.1998 došlo v obci k druhému požáru obytného domu od roku 1932 (tehdy vyhořelo čp.63 – Herianovi). Kolem 4:15 hod. byl zpozorován požár čp.59 ( manželé Zítkovi), který jak se později ukázalo, vznikl od vadného komína. Bezprostředně po zásahu HZS se dvěma cisternami se SDH podařilo natáhnout z nádrže Rybníček dopravní vedení a zásobovat vodou cisterny, které mohly tak bez přerušení lokalizovat požár pomocí vysokotlakého vedení. Zde došlo poprvé k problémům s provozní PPS-12, která po krátké době odešla a musela být nahrazena starou DKW, která po počátečních problémech se startováním běžela spolehlivě. Rok 1998 byl i rokem volebním – bylo zvoleno nové zastupitelstvo a do něj byli zvoleni dva členové SDH ( Kroy Jaroslav, Mayer Miroslav).

V lednu 1999 byla na dopravním inspektorátu odhlášena T805 a to s ohledem na špatný technický stav, povinnost každých půl roku absolvovat technickou prohlídku a nutnost platit silniční daň. Vozidlo je zatím v provozu, ale nemá značku. Neustále jsou problémy s provozní PPS-12, která nemá výkon. V květnu na nepovedené členské schůzi rezignoval dosavadní starosta Jan Mařík. Dne 28.8.1999 pořádal SDH okrskovou soutěž, kterou naše družstvo vyhrálo před Štichovem a Holýšovem. Dále se zúčastnilo okresní soutěže v Luženičkách kde obsadilo 14.-poslední místo ( nedokončený PÚ) a dalších volných soutěží Osvračín (3.místo), Přívozec (5.místo) a Buková (3.místo). Na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor, ale nepodařilo se zvolit starostu SDH.

Na počátku roku 2000 bylonutno opět opravit provozní stříkačku (nová nádrž a olejová vana) a byla provedena výměna oleje M6AD za M6A, což mohlo být prvotní příčinou problémů. Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v Neuměři (7.- poslední místo) a volných soutěží Dnešice – 7.místo, Pasečnice – 9.místo, Mrákov – 14.místo, Hradec u Stoda – 16.místo. Dne 14.6.2000 bylo po průtrži mračen nutno uvolnit obě nádrže před přívalem vody, neboť hrozilo zatopení Pelty i požární zbrojnice.

V roce 2001 jsme uspořádali hasičský ples (24.2.2001). Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v Holýšově a obsadili poslední 7.místo. Dne 22.5.2001 v odpoledních hodinách došlo v areálu družstva k požáru ocelokolny s uskladněnou slámou a senem. Požár založila skupina dětí při kouření. SDH dodával vodu vedením B z nádrže na Peltě do cisteren, které hasili požár vysokotlakem. Požár likvidovali hasiči z HZS Staňkov a Domažlice, SVA Holýšov, SDH Holýšov, SDH Staňkov a SDH Horní Kamenice. Při této akci definitivně odešel motor provozní stříkačky. Dne 8.6.2001 se konala slavnostní schůze při příležitosti 80. Výročí založení sboru v obci. Následující den se konala soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo šest družstev a konečné pořadí bylo následující: Horní Kamenice, Holýšov, Kvíčovice, Krchleby, Staňkov a Dolní Kamenice. Stejně jako při okrskové soutěži v roce1999 nám nepřálo počasí a konec soutěže narušil déšť.

V roce 2002 jsme vyhráli okrskovou soutěž a na okresní soutěži v Luženičkách jsme obsadili celkově 5.místo. Zúčastnili jsme se několika volných soutěží s nevalnými úspěchy. Zjistili jsme, že naše 12ctka už nestačí na konkurenci. Za peníze získané prodejem T805 a za peníze z pokladny SDH jsme nechali udělat úpravy na dosavadní provozní PS 12 s nákladem 50 000 Kč,-.

V roce 2003 jsme vyhráli okrskovou soutěž v Dolní Kamenici a na okrese v Domažlicích jsme byli opět pátí. Učili jsme se běhat na novou mašinu, kterou stále upravujeme. Podrobnosti o volných soutěžích v tomto roce jsou zde. Obec zakoupila plně vybavené hasičské auto zn. Avia za 39 000,-Kč od Holýšova. Jako provozní PS slouží stříkačka právě z tohoto auta, takže v roce 2003 máme tři provozu schopné PS-12(18) a jednu DKW.
 

  Hlavní partner

  Kalendář akcí

  Tabulka ZCHL 2019
1. Únětice A 182
2. Novosedly 180
3 Horní Kamenice 156
4. Nevřeň 145
5. Horní Lukavice 119
6. Dehtín 114
7. Žebnice 107
8. Chrást 88
9. Štichovice 83
10. Robčice 66
11. Mochtín 65
12. Mokrouše 55
13. Zahorčice 53
14. Štítary 50
15. Bolkov 49
16. Únětice B 48
17. Vranovice 39
18. Chotíkov 35
19. Šipoun 31
20. Bezdědovice 30

© Marek Pala 2014